1. Права і обов’язки провайдера хостингу — виконавця

1.1. Виконавець надає хостинг, тобто забезпечує безперервну працездатність сайту замовника та технічних ресурсів, пов’язаних з роботою сайту і домену.
a) Хостинг надається з використанням описаних на сайті sv-host.net в розділах технічної документації засобів.
b) Виконавець докладає всіх зусиль для того, щоб хостинг відповідав сучасним технічним вимогам.
c) Виконавець надає технічну підтримку і доступний для контактів відповідно до розкладу, зазначеному на головній сторінці сайту sv-host.net.
d) Виконавець має право відмовити в технічній підтримці і не надавати подальшу технічну підтримку клієнту в тому випадку, якщо звернення до співробітників компанії виконавця носить явно образливий характер.

1.2. Виконавець не може гарантувати надання послуг в наступних випадках:
a) Виконавець не може гарантувати наявність необхідних замовником технологій і рішень, якщо вони не описані в технічній документації хостингу або в документації продуктів та їх комбінацій, що використовуються на серверах хостингу.
b) Виконавець не гарантує можливість установки додаткових компонентів, модулів та ін. на прохання замовника, якщо є об’єктивна технічна причина, що перешкоджає роботі цих компонентів.
c) Виконавець має право оперативно зупиняти надання послуг в тому випадку, якщо подальше надання послуг явно порушує регламент хостингу (в частині 2), або іншим чином несе загрозу працездатності обладнання або серверного ПО виконавця.

1.3. Виконавець не несе відповідальності за швидкість і надійність роботи міжнародної системи DNS, зокрема:
a) За швидкість реєстрації доменних імен.
b) За швидкість перенесення доменних імен між DNS серверами.
c) За неправомірне кешування доменних імен DNS серверами користувачів інтернету.

1.4. Виконавець має право відмовити в хостингу або запропонувати змінити умови надання послуг (тарифний план, параметри оплати) в наступних випадках:
a) Порушення пунктів договору про надання послуг (якщо договір не підписаний, він працює в режимі оферти, не втрачаючи своєї сили), в тому числі:
a.1 Відсутності оплати послуг.
a.2 Невірна контактна або юридична інформація.
a.3 Перевищення межі послуг, доступних в тарифному плані.
b) Порушення мережевого етикету або інших прийнятих норм поведінки, описаних в розділі «права і обов’язки користувача хостингу» (див. розділ 2).
c) Порушення законодавства і норм авторського права.
d) Перевантаження серверів виконавця програмними засобами користувачів (див. 2.3.b).
e) Перевищення стандартних норм і правил споживання трафіку (див. 2.7).

1.5. У разі грубих порушень регламенту користування хостингом або норм закону виконавець в праві відмовити в поверненні авансу, внесеного за послуги хостингу, до офіційного вирішення спірної ситуації судовими органами.

1.6. За бажанням замовника послуги можуть надаватися відповідно до додаткових правил, які, в разі прийняття їх замовником, також є умовами договору.

 

 

2. Права і обов’язки користувача хостингу — замовника

2.1. Замовник користується хостингом на умовах, описаних в технічній документації сайту sv-host.net, відповідно до тарифних планів.

2.2. Інформація, яка розміщується виконавцем, повинна відповідати таким вимогам:
a) Відповідність українському та міжнародному законодавству.
b) Відповідність нормам авторського права.
c) Не викликати протестів мережевої громадськості, відповідати прийнятим нормам мережевого етикету.
d) Не містити шкідливих, вірусних, та інших подібних засобів і намірів.
e) Забороняється розміщення порнографії та інших форм морально неприйнятної інформації будь-якого характеру.
f) Забороняється розміщення сторінок духовно- і морально сумнівного напрямку, сторінок з окультним змістом, сторінок сект та інших соціально небезпечних груп.
g) Забороняється розміщення сторінок про заробіток в мережі, піраміди і таке інше.
h) Забороняється розміщення crack / hack матеріалів, програм, які можуть бути використані для розсилки спаму, а також посилань на подібні сайти.
i) Забороняється розміщення сторінок, які рекламують наркотичні речовини.

2.3. Технічні засоби (скрипти), що виконуються замовником на серверах виконавця, повинні відповідати таким вимогам:
a) Навантаження на сервер (визначається засобами моніторингу) має відповідати цілям скриптів і нормам оптимального програмування. Не допускається виконання скриптів і додатків, навантаження яких на сервер є набагато більшим в порівнянні з навантаженням аналогічного оптимального рішення.
b) Для суми сайтів акаунта допускається пікове усереднене завантаження серверів баз даних і веб-серверів не більше ніж на 10% від загальної потужності одного процесора сервера хостингу (в середньому в активні години). При перевищенні даної межі сайт або сайти, що викликають перевантаження, класифікуються як непридатні для віртуального хостингу на загальних підставах і може вступити в силу пункт 1.4.d.
c) Виконавець залишає за собою право, але не гарантує збільшення лімітів на навантаження серверів, якщо навантаження є виправданим (коректним) навантаженням.
d) Служба підтримки може давати поради і надавати допомогу в оптимізації, але не гарантує допомогу у вирішенні проблем продуктивності призначених для користувача скриптів.
e) Число одночасних підключень, як користувачів, так і всередині системи (наприклад, до сервера баз даних), а також число робочих процесів спеціальним чином не лімітується. Виконавець залишає за собою право вводити ліміти, але тільки в тому випадку, якщо ситуація ставить під загрозу загальну стабільність сервера хостингу.
f) Оцінці піддаються ресурси, що з об’єктивних технічних причин не мають формальних параметрів оцінки, в тому числі, але не обмежуючись цим (Дискова система сервера, мережеве обладнання, ресурси операційної системи (дескриптори, і т.д.).
g) У разі виникнення спірної ситуації за пунктом 2.3.e під час дії неприпустимого навантаження, замовнику або представникам замовника демонструється перевантаження за допомогою ручних засобів аналізу продуктивності або роз’яснення причин і характеру навантаження в рамках загальноприйнятих понять і практики програмування, використання систем.

2.4. На хостингу забороняються такі види діяльності:
a) Розміщення сайтів, призначених для здійснення шахрайських дій, в тому числі, але не обмежуючись цим – виманювання паролів, підробка зовнішнього вигляду під інші сайти, обман відвідувачів, збір грошей обманним шляхом, тощо.
b) Розсилка спаму і повідомлень, які можуть бути прийняті за спам. Детальніше цей момент описаний в розділі «Правила масової розсилки повідомлень» технічної документації, в тому числі заборонено розміщення сайтів і реклама послуг, що рекламуються спамом, який розсилається без використання технічних засобів хостингу. Факт розсилки встановлюється за допомогою незалежних мережевих служб, аналогічних SpamCop, а також за сукупністю очевидних ознак.
c) Порушення загальноприйнятого мережевого етикету, в тому числі, але не вичерпуючи – грубий індекс-спам (обман пошукових машин за допомогою засобів, що не містять інформаційної суті і непотрібних людині).

2.5. Забороняється створення будь-яких технічних служб, відмінних від інформаційних сайтів або служб без узгодження з адміністрацією хостингу, в тому числі, але не вичерпуючи:
a) Створення проксі-серверів та їх аналогів, засобів масового доступу до інших сайтів і служб.
b) Засоби масового аналізу і обробки даних.
c) Створення чатів, засобів миттєвого обміну повідомленнями, подібних служб.

2.6. Забороняються спроби нелегального доступу до закритої інформації і порушення норм безпеки, в тому числі, але не вичерпуючи:
a) Злом сайтів, отримання закритих даних, як сайтів хостингу, так і зовнішніх сайтів та ресурсів.
b) Підбір паролів, мережеві атаки, флуд (перевантаження устаткування або інформаційних каналів / лімітів).

 

3. Терміни та визначення

Домен (доменне ім’я) — унікальне алфавітно-цифрове позначення, що привласнюється певній IP-адресі. Доменне ім’я може складатися з букв (від «a» до «z» для англомовних доменів, від «а» до «я» для кириличних доменів), цифр (від 0 до 9), дефіса «-». Доменне ім’я не може містити символів “пробіл” та підкреслення «_».

Хостинг — послуга з підтримки та розміщення сайтів на обладнанні спеціалізованої компанії.

DNS (domen name system — доменна система імен) — протокол і система позначень для зіставлення адрес IP та імен, зрозумілих користувачеві.

IP-адреса — це унікальна адреса комп’ютера в локальній мережі або мережі в Інтернет, що складається чотирьох цілих чисел (від 0 до 255), між якими ставлять крапку, наприклад 195.36.221.141. Числова форма адреси використовується комп’ютерами, для людини числова адреса незручна, тому її замінює доменне ім’я.

Браузер — програма, яка дозволяє користувачеві переглядати вміст веб-сторінок і переміщатися від одного веб-сайту до іншого. Приклад браузера: Mozilla Firefox.

URL — адреса сторінки в інтернеті. Приклад URL: https://sv-host.net/

Спам — масова, попередньо неузгоджена з одержувачами, розсилка електронних листів рекламного або іншого характеру. Часто подібні листи містять віруси.

VPN (Virtual Private Network – віртуальна приватна мережа) — захищений тунель всередині звичайної мережі, що дозволяє без додаткової настройки працювати в інтернеті через VPN сервер всім програмам, які встановлені на вашому комп’ютері.

Трафік — загальний обсяг даних, що проходять через сайт. Дорівнює сумі вхідного і вихідного трафіків.

Додатковий домен (Addon domain) — домен, який вказує на окрему підпапку в хостинг-акаунті, в якій розташований інший сайт, що окремо працює. Функція додаткового домену дозволяє утримувати один і більше сайтів в одному хостинг-акаунті.

Паркований домен (аліас) — домен, за яким доступний сайт крім уже існуючого імені.

FTP (File Transfer Protocol – протокол передачі файлів) — протокол, за допомогою якого відбувається завантаження / розвантаження файлів на / з сервера провайдера.

HTTP (Hypertext Transport Protocol — протокол транспортування гіпертексту) — протокол передачі сторінок сайту по мережі інтернет.

Сервер — комп’ютер або програмна система, що надають віддалений доступ до своїх служб або ресурсів з метою обміну інформацією.

Cайт — сукупність сторінок та програмних модулів, що забезпечують подання інформації від власника за допомогою мережі інтернет.

Ідентифікація — процес розпізнання користувача.

Аутентифікація — підтвердження того, що даний користувач саме той, за кого він себе видає.

SSH — протокол, що забезпечує віддалений безпечний доступ до комп’ютера.

Apache — служба, встановлена ​​на сервері, що обробляє запити користувачів по протоколу HTTP.

MySql, PostgeSQL — бази даних. Використовуються для швидкого доступу до структурованих даних. Характеризуються великою швидкістю, стійкістю і легкістю у використанні.

PERL — мова програмування. Застосовується для забезпечення доступу до баз даних, створення динамічних сторінок гостьових книг, форумів, фото галерей та ін.

DirectAdmin — повнофункційна панель управління хостингом, що надає можливість керувати сайтом, доменом на сервері за допомогою браузера.

Білінг-панель — повнофункційна панель управління акаунтом хостингу, що надає можливість керувати особовим рахунком клієнта, введенням і виведенням коштів, оформляти замовлення на домени, хостинг, продовження послуг за допомогою браузера.